n là gì trong toán học?

2
2527
n là gì trong toán học

Những câu hỏi về tập hợp n trong toán học đôi khi rất dễ nhưng lại rất dễ quên. Ở bài viết này mình sẽ giải thích một số điều về “n là gì trong toán học”

“Tập hợp số tự nhiên, kí hiệu N

N={0,1,2,3,…}.”

1. N là gì trong toán học?

* Tập hợp N và N*

Các số 0; 1; 2; 3;… là các số tự nhiên. Tập hợp các số tự nhiên được kí hiệu là N.
N = { 0; 1; 2; 3; … }.
0
1
2
3; 4; 5; 6

* Tập hợp các số tự nhiên khác 0 được kí hiệu là N*
N* = { 1; 2; 3; 4; … }
Hoặc N* = { }

2. Thứ tự trong tập hợp số tự nhiên

a) Số a nhỏ hơn số b, ta viết a < b hoặc b > a.
Để chỉ a > b hoặc a = b, ta viết a ≥ b.
a ≤ b nghĩa là
a < b hoặc a = b
Ví dụ:
1) Viết tập hợp bằng cách liệt kê các phần tử của nó
A = { 6; 7; 8; 9 }
2) Viết tập hợp B gồm các số nhỏ hơn 5 và lớn hơn 0 bằng 2 cách
B = { 1; 2; 3; 4 }
B = { x N / 1 ≤ x ≤ 4 }
b) Nếu a < b và b < c thì a < c.
Vd: Từ a < 2 và 2 < c thì suy ra
c) Mỗi số tự nhiên có một số liền sau duy nhất
Vd: Số liền sau của số 1 là số 2
a < c.
Số liền trước của số 2 là số 1

d) Số 0 là số tự nhiên nhỏ nhất. Không có số tự nhiên lớn nhất.

e) Tập hợp các số tự nhiên có vô số phần tử. Chú ý: Hai số tự nhiên liên tiếp hơn kém nhau một đơn vị.

3. Kết luận:

Ok vậy là bài viết này mình đã hướng dẫn xong cho các bạn về “n là gì trong toán học?” – chúc các bạn có các kiến thức thú vị

* Bonus: ký hiệu c trong toán học là gì?

Trong các ngành cụ thể của toán học và khoa học, có những quy ước về ý nghĩa của một chữ cái cụ thể.

  • Khi nói về đồ thị đường thẳng, ‘c’ thường được dùng cho giá trị của ‘y’ khi ‘x’ bằng không.
  • Trong giải tích, đó là “hằng số tích hợp” 
  • Trong hình học Euclid, ‘c’ thường là góc trong thứ ba của tam giác sau ‘a’ và ‘b’.
  • Trong vật lý, chữ ‘c’ thường (nhưng không phải luôn luôn) được sử dụng cho “tốc độ ánh sáng trong chân không”… chính xác là 299.792.458 mét / giây.
  • Nhưng trong hàng không, ‘c’ đôi khi được sử dụng cho “tốc độ âm thanh ở mực nước biển”.
  • Trong nhiệt động lực học – “c” thường được sử dụng cho “nhiệt dung riêng”.

C thường được sử dụng làm ký hiệu cho một hằng số (được sử dụng đáng kể để biểu thị hằng số tích phân ). Để hiển thị các hằng số không bằng nhau, C có thể được ký hiệu bằng số.

Ngoài ra C trong Chữ số La mã biểu thị 100. C cũng được sử dụng như một biểu tượng của Tổ hợp trong toán học tổ hợp. 

Xem thêm: Kí hiệu a là gì trong toán học?

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here