2 là gì? Số 2 là gì trong toán học?

0
2195
2 là gì? Số 2 là gì trong toán học?

 

1. 2 là gì? 

Số 2 có rất nhiều ý nghĩa, tuỳ từng lĩnh vực sẽ có các ý nghĩa khác nhau.

Trong toán học:

Số 2 được coi là số trong tập hợp N*, Tập hợp R,… ngoài ra số 2 (hai) là một số tự nhiên đứng sau số 1 và trước số 3. Số 2 còn là số nguyên tố chẵn duy nhất.

Ngoài ra còn có một số ý nghĩa khác của con số 2 đó là:

  • Diện tích của một hình vuông có độ dài của cạnh là a: a2
  • Bình phương của một số: x2=x*x
  • Căn bậc hai của một số: √x=x0,5
  • Một số nhân với 2: x*2=x+x
  • Căn bậc hai của 2 là 1.414213562…
  • Tổng của hai số hai bằng tích của hai số hai bằng bình phương của hai: 2+2=2*2=22
Trong hoá học:
  • 2 là số hiệu nguyên tử của nguyên tố Heli (He).
Trong thần số học:

Theo trường phái Pitago, người Số 2 nhạy cảm, trực giác tốt, đáng tin cậy, tận tụy và giàu lòng trắc ẩn. Họ là những nhà hòa giải, đôi khi có thể tái cấu trúc một tổ chức, đây là một khả năng rất giá trị trong thời đại ngày nay. Người Số 2 ít bị “cái tôi” chi phối nhất so với những nhóm còn lại – họ thể hiện sự tinh tế với tinh thần không vị kỷ đáng quý khi có thể hòa nhập vào tinh thần chung khi cần.

Số 2 trong thần số học
Số 2 trong thần số học

2. Kết luận:

Ok trong bài viết này “2 là gì? Số 2 là gì trong toán học?” chúc các bạn có những kiến thức thú vị.