Sin cos tan cot sec csc là gì?

1
512

Mục lục bài viết

1. Sin cos tan cot sec csc là gì?

Sin, cos, tan, cot, sec, csc là 6 hàm trigonometri trong toán học.

 • sin: sine, tỷ số góc giữa độ dài cạnh bên và cạnh đỉnh của tam giác vuông.
 • cos: cosine, tỷ số góc giữa độ dài cạnh bên và cạnh nửa trục.
 • tan: tangent, tỷ số góc giữa độ dài cạnh bên và cạnh đỉnh của tam giác vuông chia cho cạnh nửa trục.
 • cot: cotangent, tỷ số cạnh nửa trục chia cho độ dài cạnh bên của tam giác vuông.
 • sec: secant, tỷ số cạnh nửa trục của tam giác vuông chia cho độ dài cạnh bên.
 • csc: cosecant, tỷ số độ dài cạnh đỉnh của tam giác vuông chia cho độ dài cạnh bên.

2. Công thức tính sin, tan, cot, sec, csc

 • Sin: sin(θ) = cạnh bên / cạnh đỉnh
 • Cos: cos(θ) = cạnh nửa trục / cạnh đỉnh
 • Tan: tan(θ) = sin(θ) / cos(θ) = cạnh bên / cạnh nửa trục
 • Cot: cot(θ) = cos(θ) / sin(θ) = cạnh nửa trục / cạnh bên
 • Sec: sec(θ) = cạnh đỉnh / cạnh nửa trục
 • Csc: csc(θ) = cạnh đỉnh / cạnh bên.

Chú ý: θ là góc trong tam giác vuông.

3. Công thức tính các góc(x) của sin cos tan cot sec csc

 • Sin= đối/ huyền
 • Cos= kề/ huyền
 • Tan= đối/ kề
 • Cot= kề/ huyền
 • Sec= 1/cos
 • Csc= 1/sin

Mẹo nhớ nhanh thần thánh độc đáo của người Việt, đây có thể là một cách học thuộc vẹt cực hay và dễ nhớ qua câu tựa vè:

Sin đi học, Cos không hư, Tan đoàn kết, Cot kết đoàn

1 COMMENT

Comments are closed.