Sin cos tan cot sec csc là gì?

1
402

Mục lục bài viết

1. Sin cos tan cot sec csc là gì?

Sin, cos, tan, cot, sec, csc là 6 hàm trigonometri trong toán học.

 • sin: sine, tỷ số góc giữa độ dài cạnh bên và cạnh đỉnh của tam giác vuông.
 • cos: cosine, tỷ số góc giữa độ dài cạnh bên và cạnh nửa trục.
 • tan: tangent, tỷ số góc giữa độ dài cạnh bên và cạnh đỉnh của tam giác vuông chia cho cạnh nửa trục.
 • cot: cotangent, tỷ số cạnh nửa trục chia cho độ dài cạnh bên của tam giác vuông.
 • sec: secant, tỷ số cạnh nửa trục của tam giác vuông chia cho độ dài cạnh bên.
 • csc: cosecant, tỷ số độ dài cạnh đỉnh của tam giác vuông chia cho độ dài cạnh bên.

2. Công thức tính sin, tan, cot, sec, csc

 • Sin: sin(θ) = cạnh bên / cạnh đỉnh
 • Cos: cos(θ) = cạnh nửa trục / cạnh đỉnh
 • Tan: tan(θ) = sin(θ) / cos(θ) = cạnh bên / cạnh nửa trục
 • Cot: cot(θ) = cos(θ) / sin(θ) = cạnh nửa trục / cạnh bên
 • Sec: sec(θ) = cạnh đỉnh / cạnh nửa trục
 • Csc: csc(θ) = cạnh đỉnh / cạnh bên.

Chú ý: θ là góc trong tam giác vuông.

3. Công thức tính các góc(x) của sin cos tan cot sec csc

 • Sin= đối/ huyền
 • Cos= kề/ huyền
 • Tan= đối/ kề
 • Cot= kề/ huyền
 • Sec= 1/cos
 • Csc= 1/sin
>>   Ăn healthy là gì?

Mẹo nhớ nhanh thần thánh độc đáo của người Việt, đây có thể là một cách học thuộc vẹt cực hay và dễ nhớ qua câu tựa vè:

Sin đi học, Cos không hư, Tan đoàn kết, Cot kết đoàn

1 COMMENT

Comments are closed.