Các tháng JANUARY, FEBRUARY, MARCH, APRIL, MAY, JUNE, JULY, AUGUST, SEPTEMBER, OCTOBER, NOVEMBER, DECEMBER là tháng mấy trong tiếng Anh

2
1844
may là gì

Có rất nhiều các bạn hay sử dụng lịch trên máy tính với các kí hiệu tháng trong tiếng Anh nhưng nhiều khi chúng ta không làm việc nhiều thường xuyên tới nó nên đôi khi cũng không nhớ. Ok hôm nay mình sẽ tổng hợp lại cho các bạn nhé.

1. Các tháng JANUARY, FEBRUARY, MARCH, APRIL, MAY, JUNE, JULY, AUGUST, SEPTEMBER, OCTOBER, NOVEMBER, DECEMBER là tháng mấy trong tiếng Anh

 • January là tháng mấy? January là tháng 1 trong tiếng Anh, được viết tắt: Jan
 • February là tháng mấy? February là tháng 2 trong tiếng Anh, được viết tắt: Feb
 • March là tháng mấy? March là tháng 3 trong tiếng Anh, được viết tắt: Mar
 • April là tháng mấy? April là tháng mấy 4 trong tiếng Anh, được viết tắt: Apr
 • May là tháng mấy? May là tháng 5 trong tiếng Anh, được viết tắt: May
 • June là tháng mấy? June là tháng 6 trong tiếng Anh, được viết tắt: Jun
 • July là tháng mấy? July là tháng 7 trong tiếng Anh, được viết tắt: Jul
 • August là tháng mấy? August là tháng 8 trong tiếng Anh, được viết tắt: Aug
 • September là tháng mấy? September là tháng 9 trong tiếng Anh, được viết tắt: Sep
 • October là tháng mấy? October là tháng 10 trong tiếng Anh, được viết tắt: Oct
 • November là tháng mấy? November là tháng 11 trong tiếng Anh, được viết tắt: Nov
 • December là tháng mấy? December là tháng 12 trong tiếng Anh, được viết tắt: Dec

2. Kết luận:

Trên đây là các tháng đã được cập nhật chuẩn nhất- việc lỡ quên một vài tháng ngay cả với người chuyên học tiếng anh cũng xảy ra rất thường xuyên.

Việc tìm các tháng January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December là tháng mấy trong tiếng Anh từ tiếng anh sang tiếng việt hoặc ngược lại sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nhờ vào bài viết này?

Câu hỏi september là tháng mấy, february là tháng mấy, july là tháng mấy, may là tháng mấy, april là tháng mấy, december là tháng mấy, november là tháng mấy, october là tháng mấy? đã có lời giải đáp.

>>> Mấy giờ rồi trong tiếng anh đọc là gì?

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here