Các tháng JANUARY, FEBRUARY, MARCH, APRIL, MAY, JUNE, JULY, AUGUST, SEPTEMBER, OCTOBER, NOVEMBER, DECEMBER là tháng mấy trong tiếng Anh

0
547
may là gì
 • January là tháng mấy? January là tháng 1 trong tiếng Anh, được viết tắt: Jan
 • February là tháng mấy? February là tháng 2 trong tiếng Anh, được viết tắt: Feb
 • March là tháng mấy? March là tháng 3 trong tiếng Anh, được viết tắt: Mar
 • April là tháng mấy? April là tháng mấy 4 trong tiếng Anh, được viết tắt: Apr
 • May là tháng mấy? May là tháng 5 trong tiếng Anh, được viết tắt: May
 • June là tháng mấy? June là tháng 6 trong tiếng Anh, được viết tắt: Jun
 • July là tháng mấy? July là tháng 7 trong tiếng Anh, được viết tắt: Jul
 • August là tháng mấy? August là tháng 8 trong tiếng Anh, được viết tắt: Aug
 • September là tháng mấy? September là tháng 9 trong tiếng Anh, được viết tắt: Sep
 • October là tháng mấy? October là tháng 10 trong tiếng Anh, được viết tắt: Oct
 • November là tháng mấy? November là tháng 11 trong tiếng Anh, được viết tắt: Nov
 • December là tháng mấy? December là tháng 12 trong tiếng Anh, được viết tắt: Dec

Trên đây là các tháng đã được cập nhật chuẩn nhất- việc lỡ quên một vài tháng ngay cả với người chuyên học tiếng anh cũng xảy ra rất thường xuyên.

Việc tìm các tháng  January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December từ tiếng anh sang tiếng việt hoặc ngược lại sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nhờ vào bài viết này?

Câu hỏi september là tháng mấy, february là tháng mấy, july là tháng mấy, may là tháng mấy, april là tháng mấy, december là tháng mấy, november là tháng mấy, october là tháng mấy?đã có lời giải đáp.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here