Dấu hiệu nhận biết hình thoi, hình vuông, hình chữ nhật

0
45
Dấu hiệu nhận biết hình thoi, hình vuông, hình chữ nhật

Ở lớp 8 chúng ta đã học về các dấu hiệu nhận biết hình thoi – và bài viết này mình sẽ nhắc lại kiến thức đó một chút. Ok tìm hiểu nào?

1. Hình thoi là gì?

Định nghĩa: Hình thoi là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau. Là hình bình hành đặc biệt với hai cạnh kề bằng và hai đường chéo vuông góc với nhau.

* Hình thoi có 4 dấu hiệu nhận biết, như sau:

 • Tứ giác có 4 cạnh bằng nhau
 • Hình bình hành cá hai cạnh kề bằng nhau
 • Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc nhau
 • Hình bình hành có 1 đường chéo là đường phân giác của 1 góc.

* Tính chất của hình thoi

 • Các góc đối nhau bằng nhau.
 • Hai đường chéo vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.
 • Hai đường chéo là các đường phân giác của các góc của hình thoi.
 • Hình thoi có tất cả tính chất của hình bình hành.

>>> Hình thoi là hình gì? Công thức tính diện tích hình thoi

2. Hình chữ nhật là gì?

Định nghĩa: Hình chữ nhật là một tứ giác có bốn góc vuông và các cạnh đối diện có chiều dài bằng nhau.

* Dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật:

 • Bốn góc vuông (90 độ).
 • Các cạnh đối diện có chiều dài bằng nhau.
 • Đối xứng qua đường chéo.
* Tính chất của hình chữ nhật:
 • Bốn góc vuông: Có bốn góc đều là góc vuông (90 độ).
 • Đối xứng qua đường chéo: Có hai đường chéo cắt nhau tại góc vuông, tạo tính chất đối xứng.
 • Cạnh đối diện bằng nhau: Có hai cặp cạnh đối diện có chiều dài bằng nhau.
 • Diện tích: Diện tích tính bằng chiều dài nhân với chiều rộng (Diện tích = Chiều dài x Chiều rộng).
 • Chu vi: Chu vi tính bằng tổng chiều dài của tất cả bốn cạnh (Chu vi = 2 x (Chiều dài + Chiều rộng)).
>>   Ăn keto là ăn gì?

>>> Hình chữ nhật là gì? Dấu hiệu nhận biết

3. Hình vuông là hình gì?

Định nghĩa: Hình vuông là hình có bốn cạnh bằng nhau và bốn góc vuông.

* Dấu hiệu nhận biết hình vuông:

 • Có bốn cạnh có độ dài bằng nhau.
 • Có bốn góc vuông, tức là mỗi góc đều có 90 độ.
 • Các đoạn đường chéo cắt nhau tại góc vuông 90 độ.
 • Các cạnh song song và đối diện.
 • Các cạnh và góc đều đối xứng.

* Tính chất của hình vuông:

 • Có bốn cạnh bằng nhau.
 • Có bốn góc vuông (90 độ).
 • Có đối xứng qua đoạn đường chéo.
 • Diện tích: S = cạnh x cạnh (S = a^2).
 • Chu vi: C = 4 x cạnh (C = 4a).