Hình thoi là hình gì? Công thức tính diện tích hình thoi

1
253
Hình thoi là hình gì? Công thức tính diện tích hình thoi

Chắc chắn chúng ta đã được học về hình thoi khi ngồi trên ghế nhà trường rồi và nếu mình nhớ không lầm thì Chúng ta làm quen về hình thoi là gì lớp 4, hay lớp 5 gì đó. OK bài viết này mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu về hình thoi nhé!

1. Hình thoi là hình gì?

Hình thoi tiếng anh là “rhombus”, Hình thoi là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau.

Tính chất của hình thoi:
  • Các góc đối nhau bằng nhau.
  • Hai đường chéo vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.
  • Hai đường chéo là các đường phân giác của các góc của hình thoi.
  • Hình thoi có tất cả tính chất của hình bình hành.

2. Diện tích hình thoi là gì?

Diện tích hình thoi được tính bằng công thức:

hoặc S = h x a

Trong đó:

  • S: Là diện tích hình thoi
  • d1 và d2:  Lần lượt là đường chéo của hình thoi.
  • h: Chiều cao của hình thoi.
  • a: Cạnh hình thoi

Bài tập ví dụ tính diện tích hình thoi:

Có một cánh diều hình thoi, với hai đường chéo cắt nhau có độ dài lần lượt là 6cm và 8cm. Hỏi diện tích cánh diều hình thoi bao nhiêu?

>>   acp là gì? Ý nghĩa của acp trên facebook?

Áp dụng theo cách tính diện tích hình thoi, ta có d1 = 6cm và d2 = 8cm. Suy ra, diện tích cánh diều hình thoi sẽ bằng:

S = ½ x (d1xd2) = 1/2 x (6×8) = 1/2 x 48 = 24 cm2

3. Chu vi hình thoi là gì?

Chu vi hình thoi được tính bằng công thức:

Chu vi của hình thoi bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Trong đó:

  • P: chu vi hình
  • a: chiều dài của cạnh hình thoi.
Bài tập ví dụ tính chu vi hình thoi:

Ví dụ: Tấm bìa hình thoi có độ dài các cạnh bằng nhau và bằng 7 cm. Hỏi chu vi của tấm bìa hình thoi này bằng bao nhiêu?

Ta có a = 7 cm. Suy ra, chu vi của tấm bìa hình thoi là:

P = a x 4 = 7 x 4 = 28 (cm).

4. Kết luận?

Ok qua bài viết này mình đã giúp các bạn hiểu được hình thoi là hình như thế nào, Hình thoi là hình gì? Công thức tính diện tích hình thoi, tính chu vi hình thoi,… Chúc các bạn có kiến thức bổ ích.

1 COMMENT

Comments are closed.