Multiple trong toán học là gì?

2
1540
Multiple trong toán học là gì?

Mục lục bài viết

1. Multiple trong tiếng Anh là gì?

Trong tiếng Anh Multiple multiple được đọc là: multiple /’mʌltipl/

* Tính từ- nhiều, nhiều mối, phức tạp=multiple shop+ cửa hàng có nhiều chi nhánh

* Danh từ- (toán học) bội số=least common multiple+ bội số chung nhỏ nhất multiple- bội // bội số- common m. bội số chung- least common m. bội số chung nhỏ nhất- lowest common m. bội số chung nhỏ nhất- natural m. bội số tự nhiên

2. Multiple trong toán học là gì?

Multiple trong toán học hay còn được gọi là bội số , bội số trong toán học là những số bạn nhận được khi nhân một số nhất định với một số nguyên.

Ví dụ, bội số của 5 là: 10, 15, 20, 25, 30… vv.
Bội số của 7 là: 14, 21, 28, 35, 42, 49… vv.
Bây giờ bạn có thể đặt tên cho một số bội số của 3 không?

Một cách dễ dàng để nhớ bội số của các số có một chữ số là bỏ qua phép đếm. Ví dụ, nếu bạn đếm bằng 2, bạn sẽ biết bội số của 2.

Hãy nhớ rằng, bội số cũng có thể là số âm. Vì vậy, một số bội số khác của 5 là: -5, -10, -15… vv.