Giải thích kí hiệu dx là gì trong toán học?

0
170
Giải thích kí hiệu dx là gì trong toán học?

Với môn toán học cấp 3 và xác suất thống kê trên ghế nhà trường đại học, hẳn các bạn đã học nhiều về tích phân cùng các kí hiệu học của nó như dx rồi đúng không?

1. Kí hiệu Dx là gì trong toán học?

Trong toán học: dx là biến của tích phân

Cụ thể:

“dx” thường đi sau biểu thức cần tích phân và biểu thị việc tích phân theo biến x. Ví dụ, trong biểu thức ∫f(x)dx, “dx” biểu thị rằng bạn đang tích phân hàm f(x) theo biến x.

Trong đó:

  • “∫” là biểu tượng của phép tích phân.
  • “f(x)” là hàm mà bạn đang tích phân.
  • “dx” là biến số của phép tích phân, nó biểu thị rằng bạn đang tích phân theo biến x

2. Ví dụ về Dx?

VÍ dụ:

Tính tích phân của biểu thức sau:

Bài giải:

 

 

 

 

 

3. Kết luận

Ok trên đây mình đã giải thích cho các bạn về  kí hiệu dx là gì trong toán học? – chúc các bạn có các kiến thức thú vị