get a nghĩa là gì?

0
719

Mục lục bài viết

1. Get trong tiếng Anh?

Get trong tiếng anh là một dạng của động từ Dạng của động từ: get, got, got (Anh – Anh) hoặc gotten (Anh -Mỹ)
Ví dụ:

  • Nghĩa 1: đạt được, giành được, thu được Ex: We stopped at a cafe to get some breakfast. Where did you get your radio from?
  • Nghĩa 2: mua Ex: He went to the shop to get some milk. How many apples can you get for £1?

Get in được sử dụng khi diễn tả hành động đi đến đâu đó, nơi nào đó: Ex: The bus will get in late. John will get in 30 minutes late (John sẽ đến muộn 30 phút).

Ý nghĩa của Get to là:Tức giận Ví dụ minh họa cụm động từ Get to:

 
-  Don't let her GET TO you; she's in a bad mood.
Đừng để cô y tc gin vi bn, tâm trng cô y đang rt xu đấy.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here