Gia tốc hướng tâm là gì? Công thức tính

0
1104
Gia tốc hướng tâm? Công thức tính

Trong vật lý lớp 10 chúng ta đã học về gia tốc hướng tâm, cùng những bài học về gia tốc của con lắc, trái đất, electron,…. Hôm nay mình sẽ review lại một số định nghĩa về gia tốc hướng tâm cho mọi người nhé!

1. Gia tốc hướng tâm là gì?

“Theo wikipedia: Gia tốc luôn hướng vào tâm quỹ đạo và vuông góc với vận tốcGia tốc này được gọi là gia tốc hướng tâm. Vì  chuyển động tròn đều nên vận tốc góc ω không đổi, cho nên vận tốc v cũng không đổi.”
Tuy  nhiên các bạn có thể hiểu trong chuyển động tròn đều, vận tốc tuy có độ lớn không đổi, nhưng hướng luôn thay đổi, nên chuyển động này có gia tốc. Gia tốc trong chuyển động tròn đều luôn hướng vào tâm của quỹ đạo nên gọi là gia tốc hướng tâm.

2. Công thức tính gia tốc hướng tâm?

  • Gia tốc hướng tâm được tính theo công thức:

  • Đơn vị của gia tốc hướng tâm là m/s2.
  • Vecto gia tốc hướng tâm: Gia tốc hướng tâm là gì

3. Bài tập ví dụ về gia tốc hướng tâm?

Bài tập ví dụ về gia tốc hướng tâm:

Ví dụ 1:

Một vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn đều quanh Trái Đất trên một quỹ đạo có tâm là tâm Trái Đất và có bán kính 7000 km. Tốc độ dài của vệ tinh là 7,57 km/s. Tính gia tốc hướng tâm của vệ tinh.

Giải:Gia tốc hướng tâm là gì

Ví dụ 2: 

Một chất điểm chuyển động trên 1 đường tròn bán kính r = 15m , với vận tốc dài 54
km/h . gia tốc hướng tâm của chất điểm là bao nhiêu ?

Tóm tắt: Ta sẽ có r = 15m
v = 54 (km/h ) = 15 (m/s).

Giải:  Gia tốc hướng tâm của chất điểm là

4. Ứng dụng gia tốc hướng tâm

Thường thì mình thấy trong cuộc sống cái dễ thấy nhất chính là trò chơi đu quay –

Chúng sử dụng theo công thức của gia tốc hướng tâm, hoặc quả treo con lắc của đồng hồ cũng được gần coi là như vậy. OK vậy là đã xong  – chúc các bạn có những kiến thức thú vị cùng sieutonghop nhé.

>>> Tiên đề Ơ cơ lít là gì? Tính chất tiên đề Ơ cơ lít và đường thẳng song song