hm trong toán học là gì?

0
1681
hm trong toán học là gì?

Mục lục bài viết

1. hm trong toán học là gì?

hm trong toán học thực ra là viết tắt của từ héc-tô-mét (hm):Héc-tô-mét là đơn vị đo độ dài. Viết tắt là hm.

1 số công thức tính đổi: 1km = 10hm = 100dam =1000m = 10000dm = 100000cm = 1000000mm.

>>> hm trong toán học là gì?

2. Cách đọc ký hiệu và đơn vị độ dài:

Mặc dù bài viết này mình sẽ chỉ giới thiệu về đơn vị hm, nhưng nếu không có những đơn vị độ dài khác cạnh nó thì nó sẽ rất khó hiểu nên mình sẽ cập nhật luôn cho các bạn:

  • Mi-ni-mét là đơn vị đo độ dài. Viết tắt là mm.
  • Xen-xi-mét là đơn vị đo độ dài. Viết tắt là cm.
  • Đề-xi-mét là đơn vị đo độ dài. Viết tắt là dm.
  • Mét là đơn vị đo độ dài. Viết tắt là m.
  • Đề-ca-mét là đơn vị đo độ dài. Viết tắt là dam.
  • Héc-tô-mét là đơn vị đo độ dài. Viết tắt là hm.
  • Ki-lô-mét là đơn vị đo độ dài. Viết tắt là km.

Hình ảnh cho các bạn dễ hiểu:

OK vậy là đã xong – chúc các bạn học giỏi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here