Implied warranty là gì?

0
1652
Implied warranty là gì?

 

Mục lục bài viết

1. Implied warranty là gì?

Implied warranty bạn có thể hiểu là “những cam kết ngầm, sự bảo đảm,… ” kiểu như vậy. Implied warranty là một thuật ngữ pháp lý cho các đảm bảo – bằng văn bản hoặc bằng miệng – rằng một sản phẩm phù hợp mục đích, phù hợp với mong đợi của người mua thông thường. Bảo hành sản phẩm,…. hoặc một số từ như “nguyên trạng” hoặc “với tất cả các lỗi kiểu như cam kết ngầm như vậy người ta gọi là “Implied warranty”.

2. Từ đồn nghĩa Breaking Down – ngụ ý

Để bảo vệ người tiêu dùng, các sản phẩm và dịch vụ đi kèm với những bảo hành ngụ ý, cho dù có bảo hành bằng văn bản hay không. Bảo hành ngụ ý về chất lượng như người lao động đối với các dịch vụ, bảo hành ngụ ý về nhà ở và bảo hành quyền sở hữu cho người bán quyền bán hàng hóa. Cũng tương tự như từ Implied warranty là gì vậy.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here