Khí là chất gì? Chất khí là chất gì?

0
305
Khí là chất gì? Chất khí là chất gì?

Mục lục bài viết

1. Khí là chất gì?

Chất khí là tập hợp những nguyên tử, phân tử hay các hạt tự do chuyển động xung quanh không gian. Do lực các lực tương tác của các hạt là rất nhỏ nên các hạt sẽ ngẫu nhiên va chạm với nhau hoặc va vào thành chứa với tốc độ ngẫ nhiên(vận tốc các hạt chỉ thay đổi khi va vào các hạt khác hoặc va vào thành chứa).

Chất khí là một trong bốn trạng thái quan trọng nhất tồn tại trong tự nhiên và không gian(các trạng thái còn lại chất rắn, chất lỏng và plasma. Chất khí được tạo ra từ chất rắn ở nhiệt độ thấp được chuyển qua trạng thái lỏng ở nhiệt độ cao và đổi sang trạng thái khí khi tăng nhiệt độ lên cao hơ, nếu tiếp tục tăng cao nhiệt độ sẽ biến đổi sang trạng thái Plasma.

2. Đặc điểm, tính chất của chất khí?

Chất khí có tính chất khá nhẹ và thường khó quan sát trực tiếp trong môi trường. Chất khí thường được mô tả qua bốn tính chất vật lý như: áp suất, thể tích, số lượng hạt, nhiệt độ.

>>   Định nghĩa hình chóp đều là gì? Các loại hình chóp thường gặp
Chất khí sẽ có 4 tính chất chính:
a/ Nhiệt độ chất khí

Nhiệt độ là thước đo của động năng trung bình được lưu trữ trong một hạt. Nhiệt độ của các hệ thống vật chất đều liên quan đến chuyển động của các hạt ( Phân tử và nguyên tử ) để tạo nên các hệ khí. Nhiệt độ được biểu diễn bởi ký hiệu trong phương trình là T với đơn vị là Kelvins.

b/ Áp suất chất khí

Áp suất chất khí được kí hiệu để biểu diễn áp suất trong phương trình đó là “p” hay “P” với đơn vị là pascal. Được sử dụng để chỉ lực trung bình trên một đơn vị diện tích mà khí tác động lên bề mặt bình chứa. Trong phạm vi thể tích này ta có thể dễ dàng hình dung các hạt khí di chuyển thẳng, cho tới khi chạm vào thành thành bình chứa, thì sẽ chuyển hướng di chuyển.

c/ Thể tích riêng chất khí

Thể tích riêng chất khí chiếm bởi một đơn vị của một chất khí giống nhau, đối với trạng thái cân bằng khó để đo thể thích khí. Vì đó là (thuộc tính mở rộng) thể tích không được biểu hiện cụ thể.

  • Thể tích riêng chất khí được ký hiệu để biểu thị thể tích riêng trong phương trình là “v” với đơn vị SI là mét khối/kilogam.
  • Thể tích chất khí được sử dụng để biểu diễn thể tích trong phương trình là “V” với đơn vị SI là mét khối.
>>   Số hữu tỉ? Số vô tỉ?
d/ Mật độ, khối lượng riêng của chất khí

Mật độ – Khối lượng riêng của chất khí được ký hiệu để biểu thị mật độ trong phương trình là p (rho) với đơn vị SI là kilogam trên mét khối.

3. Thể tích của chất khí?

Thể tích riêng chất khí được ký hiệu được sử dụng để biểu thị thể tích riêng trong phương trình là “v” với đơn vị SI là mét khối trên kilogam.

4. Kết luận:

Qua bài viết này mình đã cho các bạn biết “Khí là chất gì? Chất khí là chất gì?” chúc các bạn có những kiến thức thú vị.