arc trong toán học là gì?

0
3138
arc trong toán học là gì?

Mục lục bài viết

1. arc trong toán học là gì?

ARC trong toán học chính là hàm số ngược của hàm lg viết sau chữ ARC. Ví dụ: arcsin = 1/sin = sin^-1

2. Một vài ý nghĩa khác của từ ARC trong lĩnh vực khác?

  • Arc trong lĩnh vực Kỹ thuật chung là Hình cung, hồ quang, cung lửa, vòm, cuốn
  • Arc trong lĩnh vực Cơ – điện từ là Cung, hồ quang
  • Arc trong lĩnh vực Oto là Hồ điện quang
  • Arc trong lĩnh vực Xây dựng là Vòm quấn
  • Arc trong lĩnh vực Điện lạnh là Cung lửa hồ quang
  • Arc trong lĩnh vực Điện là Cung điện
  • Arc trong lĩnh vực Địa chất là Hình cung, hình lửa

>>> Bearing trong toán học

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here