Dẫn lực là gì?

0
515
Dẫn lực là gì?

Mục lục bài viết

1. Dẫn lực là gì?

Dẫn lực còn được gọi là: Sức hút: Dẫn lực của trái đất.

Trong tiếng Trung thì Dẫn Lực được đọc là:  理引力。《万有引力的简称。》dẫn lực trái đất (lực hấp dẫn/sức hút của trái đất)地心吸力.

2. Định nghĩa lực

Lực là đại lượng véc tơ đặc trưng cho tác dụng của vật này lên vật khác mà kết quả tạo ra gia tốc cho vật hoặc làm vật biến dạng.

Đặc điểm của lực:
 • Gốc tại điểm đặt lực
 • Phương, chiều là phương chiều của lực
 • Độ dài của lực tỉ lệ với cường độ lực theo một tỉ lệ cho trước
 • Ký hiệu: F
 • Đơn vị: N (Niutơn)
Định nghĩa xung lượng của lực

Xung lượng của lực (hay còn gọi là xung của lực) là một đại lượng véc tơ được tính bằng tích của lực (vec{F}) và thời gian lực tác dụng lên vật (Delta t).

Đặc điểm của xung lượng của lực:

 • Điểm đặt: đặt vào vật
 • Phương, chiều trùng với phương chiều của (vec{F})
 • Độ lớn: (vec{F}timesDelta t)
 • Đơn vị: N.s

Lực hấp dẫn
 • Có điểm đặt: tại trọng tâm của vật
 • Cùng phương ngược chiều
 • Biểu thức: (F_{hd}= G times frac{m_{1}times m_{2}}{R^{2}})

Trong đó:

 • Fhd: lực hấp dẫn
 • m1, m2: khối lượng của 2 vật
 • R: khoảng cách giữa 2 chất điểm
 • G: hằng số hấp dẫn

Xem thêm: