Nguồn âm là gì? Ví dụ? Nguồn âm là gì vật lý 7

0
2392

Mục lục bài viết

1. Nguồn âm là gì ? Lấy ví dụ về nguồn âm . Nêu đặc điểm của nguuồn âm khi phát ra âm 

Nguồn âm là những vật phát ra âm thanh. VD: con chim đang hót,…

-Đặc điểm: khi phát ra âm thanh chúng đều dao động.

Trong vật lý lớp 7

Vật phát ra âm thanh gọi là nguồn âm. 

– Những nguồn âm thường gặp:

+ Các nguồn âm tự nhiên: Tiếng sấm, tiếng thác nước, tiếng gió thổi…

2. Đặc điểm chung của nguồn âm

Khi phát ra âm thanh, các vật đều dao động

3. Cách nhận biết các vật được gọi là nguồn âm?

Dựa vào định nghĩa và đặc điểm của nguồn âm để nhận biết một vật có phải nguồn âm hay không: Tất cả các vật dao động đều phát ra âm thanh. Mọi vật phát ra âm thanh đều được gọi là nguồn âm. Hay đã là nguồn âm thì vật đó đang dao động.