Sóng âm là gì vật lý 12?

0
992

Mục lục bài viết

1. Vật lý lớp 12 -Sóng âm là gì?

Định nghĩa: Sóng âm là sóng cơ được lan truyền trong các môi trường rắn lỏng khí. Sóng âm không truyền được trong chân không.
  • Phân loại: Sóng âm có thể là sóng dọc và sóng ngang
  • Môi trường: Sóng âm truyền trong rắn lỏng khí.
  • Trong môi trường xốp gần như sóng không truyền đi được
  • Cảm giác âm phụ thuộc vào: nguồn âm, tai người nghe

2. Tốc độ truyền âm?

– Trong mỗi môi trường, âm truyền với một tốc độ xác định, hữu hạn.

3. Một số bài tập về sóng âm?

* Bài 1 trang 55 SGK Vật Lý 12: Hạ âm và siêu âm có cùng bản chất không?

° Lời giải bài 1 trang 55 SGK Vật Lý 12:

– Hạ âm và siêu âm có cùng bản chất là sóng cơ học, chỉ khác nhau về tần số.

* Bài 2 trang 55 SGK Vật Lý 12: Sóng âm là gì?

° Lời giải bài 1 trang 55 SGK Vật Lý 12:

– Sóng âm là sóng cơ học lan truyền trong môi trường rắn, lỏng, khí.

* Bài 3 trang 55 SGK Vật Lý 12: Nhạc âm là gì?

° Lời giải bài 3 trang 55 SGK Vật Lý 12:

– Nhạc âm là âm có tần số xác định, thường do các nhạc cụ phát ra.

* Bài 4 trang 55 SGK Vật Lý 12: Trong ba môi trường rắn, lỏng và khí, âm truyền nhanh nhất trong môi trường nào, chậm nhất trong môi trường nào?

° Lời giải bài 4 trang 55 SGK Vật Lý 12:

– Trong ba môi trường: Rắn, lỏng, khí thì âm truyền trong chất rắn là nhanh nhất và chậm nhất là âm truyền trong không khí.

* Bài 5 trang 55 SGK Vật Lý 12: Cường độ âm được đo bằng gì?

° Lời giải bài 5 trang 55 SGK Vật Lý 12:

– Cường độ âm I tại một điểm là đại lượng đo bằng lượng năng lượng mà sóng âm tải qua một đơn vị diện tích đặt tại điểm đó, vuông góc với phương truyền sóng trong một đơn vị thời gian.

– Đơn vị cường độ âm là oát trên mét vuông, kí hiệu là: W/m2

* Bài 6 trang 55 SGK Vật Lý 12: Chọn câu đúng. Siêu âm là âm:

  1. A. có tần số lớn
  2. B. có cường độ rất lớn
  3. C. có tần số trên 20000Hz
  4. D. truyền trong mọi môi trường nhanh hơn âm

° Lời giải bài 6 trang 55 SGK Vật Lý 12:

¤ Chọn đáp án: C.có tần số trên 20000Hz

– Sóng siêu âm: Là sóng âm mà có tần số lớn hơn 20000Hz không gây ra cảm giác thính giác ở người.

* Bài 7 trang 55 SGK Vật Lý 12: Chọn câu đúng. Cường độ âm được đo bằng:

A. oát trên mét vuông.

B. oát

C. niuton trên mét vuông

D. niuton trên mét

° Lời giải bài 7 trang 55 SGK Vật Lý 12:

¤ Chọn đáp án: A.oát trên mét vuông.

– Cường độ âm I tại một điểm là đại lượng đo bằng lượng năng lượng mà sóng âm tải qua một đơn vị diện tích đặt tại điểm đó, vuông góc với phương truyền sóng trong một đơn vị thời gian.

– Đơn vị cường độ âm là oát trên mét vuông, kí hiệu là: W/m2

* Bài 8 trang 55 SGK Vật Lý 12: Một lá thép dao động với chu kì T = 80ms. Âm do nó phát ra có nghe được không?

° Lời giải bài 8 trang 55 SGK Vật Lý 12:

¤ Đề bài cho: T = 80(ms) = 80.10-3(s).

– Ta có: 

– Ta thấy: 12,5 (Hz) < 16 (Hz) là hạ âm, nên âm này chúng ta không nghe thấy được.

* Bài 9 trang 55 SGK Vật Lý 12: Một siêu âm có tần số 1MHz. Sử dụng bảng 10.1 SGK, hãy tính bước sóng của siêu âm này trong không khí ở 0oC và trong nước ở 15oC.

° Lời giải bài 9 trang 55 SGK Vật Lý 12:

¤ Đề bài cho: f = 1MHz = 106(Hz); tkk = 00C và tnước = 150C

– Theo bảng 10.1 thì vận tốc âm trong không khí ở 0oC là vkk = 331 (m/s), trong nước ở 15oC là vn = 1500 (m/s).

– Ta có, trong không khí ở 00C thì bước sóng siêu âm là:

– Trong nước ở 150C thì bước sóng siêu âm là:

* Bài 10 trang 55 SGK Vật Lý 12: Để đo tốc độ âm trong gang, nhà vật lí Pháp Bi-ô đã dùng một ống bằng gang dài 951,25m. Một người đập một nhát búa vào một đầu ống gang, một người ở đầu kia nghe thấy hai tiếng gõ, một truyền qua gang và một truyền qua không khí ở trong ống gang; hai tiếng ấy cách nhau 2,5s. Biết tốc độ âm trong không khí là 340m/s, hãy tính tốc độ âm trong gang.

° Lời giải bài 10 trang 55 SGK Vật Lý 12:

– Gọi v1, v2 lần lượt là vận tốc âm truyền trong gang và trong không khí, ta có

– Thời gian người đó nghe được âm truyền trong gang là: 

– Thời gian người đó nghe được âm truyên trong không khí là: 

– Theo bài ra, ta có: Δt = t2 – t1 = 2,5(s); s = 951,25m; v2 = 340(m/s).

(Lưu ý: Vận tốc âm truyền trong gang nhanh hơn vận tốc truyền trong không khí)