Order trong toán học là gì?

1
417
Order trong toán học là gì?

Chắc hẳn chúng ta đã biết nghĩa của từ Order khi sử dụng hàng ngày để nói về việc đặt hàng online từ nước ngoài hay trong nước rồi đúng không? Và bài viết này sieutonghop.com sẽ giúp các bạn tìm hiểu về định nghĩa “Order trong toán học” xem chúng có gì khác nhau không nhé.

1. Order trong toán học là gì?

Trong toán học, thuật ngữ “order” có thể được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau và có nghĩa khác nhau. Dưới đây là một số định nghĩa phổ biến của thuật ngữ “order” trong toán học:

  1. Order of an element/group (Bậc của một phần tử/nhóm): Trong lý thuyết nhóm, “order” của một phần tử trong một nhóm là số nguyên dương nhỏ nhất n sao cho khi phần tử đó được nhân n lần với chính nó, ta được phần tử đơn vị trong nhóm. Nếu không có số nguyên nào thỏa mãn điều kiện này, ta nói rằng phần tử đó có “vô hạn order” hoặc “order không xác định”.
  2. Order of a matrix (Bậc của ma trận): Trong đại số tuyến tính, “order” của một ma trận là số hàng và số cột của nó. Ví dụ, một ma trận có 3 hàng và 4 cột được gọi là một ma trận có “order” 3×4.
  3. Order of a differential equation (Bậc của phương trình vi phân): Trong phương trình vi phân, “order” của một phương trình vi phân xác định bậc cao nhất của đạo hàm trong phương trình đó. Ví dụ, phương trình vi phân bậc nhất chứa đạo hàm bậc nhất, phương trình vi phân bậc hai chứa đạo hàm bậc hai và phương trình vi phân bậc ba chứa đạo hàm bậc ba.
  4. Order of convergence (Bậc hội tụ): Trong phân tích số, “order of convergence” liên quan đến tốc độ hội tụ của một chuỗi hoặc phương pháp số. Nó cho biết mức độ tăng tốc của sự hội tụ khi kích thước của các bước tiến tới giới hạn tiến đến không.
  5. Order of a polynomial (Bậc của đa thức): Trong đại số, “order” của một đa thức là bậc cao nhất của các thành phần mũ trong đa thức đó. Ví dụ, đa thức bậc hai có dạng ax^2 + bx + c, trong đó bậc là 2.

Như vậy, thuật ngữ “order” trong toán học có nhiều ý nghĩa khác nhau tùy thuộc vào ngữ cảnh sử dụng.

>>> s là gì trong vật lý 8?

1 COMMENT

Comments are closed.