Số hữu tỉ? Số vô tỉ?

0
854
Số hữu tỉ? Số vô tỉ?

Trước đây minh có giới thiệu qua cho mọi người về số hữu tỉ rồi tuy nhiên nó có vẻ chưa đầy đủ lắm- các bạn có thể xem lại tại đây: Q kí hiệu toán học nghĩa là gì? Tìm hiểu về Số hữu tỉ

OK và bài viết này mình sẽ giúp các bạn tìm hiểu kĩ hơn về “Số hữu tỉ là gì, Số vô tỉ là gì” nhé.

1. Số hữu tỉ là gì?

* Khái niệm:

Trong toán học, số hữu tỉ là các số x có thể biểu diễn dưới dạng phân số trong đó a và b là các số nguyên với . Mọi số hữu tỉ có thể được biểu diễn theo một cách duy nhất dưới dạng một phân số tối giản a/b, trong đó a và b là các số nguyên tố cùng nhau và b > 0. Đây thường được gọi là dạng chính tắc của số hữu tỉ.

Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BB%91_h%E1%BB%AFu_t%E1%BB%89

* Tính chất:
  • Tập hợp số hữu tỉ là tập hợp đếm được.
  • Phép nhân số hữu tỉ có dạng a/b * c/d = a*c/ b*d
  • Phép chia số hữu tỉ có dạng a/ b : c/d = a*d/ b*c\
  • Nếu số hữu tỉ là số hữu tỉ dương thì số đối của nó là số hữu tỉ âm và ngược lại. Tức tống số hữu tỉ và số đối của nó bằng 0.

2. Số vô tỉ là gì?

* Khái niệm:

Số vô tỉ là các số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn.Số vô tỉ kí hiệu là I.

Ví dụ: 2,71828… là số vô tỉ

* Tính chất:

Tập hợp số vô tỉ là tập hợp không đếm được.

Ví dụ:

Số vô tỉ: 0,1010010001000010000010000001…(đây là số thập phân vô hạn không tuần hoàn)

Số căn bậc 2:  √2   (căn 2)

Số pi (π): 3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50 288…..

3. So sánh giữa số hữu tỉ và số vô tỉ?

  • Số hữu tỉ bao gồm số thập phân vô hạn tuần hoàn, còn số vô tỉ là các số thập phân vô hạn không tuần hoàn.
  • Số hữu tỉ chỉ là phân số, còn số vô tỉ có rất nhiều loại số khác nhau
  • Số hữu tỉ là số đếm được, còn số vô tỉ là số không đếm được

Xem thêm: Các dấu trong toán học bạn cần biết?