Square trong toán học là gì?

0
611

Mục lục bài viết

1. Square trong toán học là gì?

Square nghĩa là hình vuông, cùng nhóm từ với round= hình tròn; rectangle= hình chữ nhật; …. Ví dụ: my house is 30 metres square= nhà tôi rộng 30 m2.

Có thể coi hình vuông là hình chữ nhật có các cạnh bằng nhau, hoặc là hình thoi có 2 đường chéo bằng nhau.

2. Một số ý nghĩa khác của Square trong toán học?

“Perfect square” – trong toán học nghĩa là số chính phương.

>> Mũ trong toán học tiếng anh là gì?