tg trong toán học là gì?

0
1145
tg trong toán học là gì?

Mục lục bài viết

1. tg trong toán học là gì?

Thực ra tg trong toán học là từ viết tắt của tgtg và cotgcotg là cách viết trước đây, khi nước ta chưa “hội nhập” <có thể nói thế> . Trong một số sách cũ vẫn còn viết kí hiệu như thế này Còn hiện này, theo qui tắc quốc tế thì phải viết \tantan và \cotcot.

2. Định Lý và Công thức Sin Cos Tan lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12

Định lý hàm Sin
Tg trong toán học là gì

Trong lượng giác, định lý sin (hay định luật sin, công thức sin) là một phương trình biểu diễn mối quan hệ giữa chiều dài các cạnh của một tam giác bất kì với sin của các góc tương ứng. Định lý sin được biểu diễn dưới dạng.

Trong đó a, b, c là chiều dài các cạnh, và A, B, C là các góc đối diện (xem hình vẽ). Phương trình cũng có thể được viết dưới dạng nghịch đảo:

Tg trong toán học là gì

Định lý sin có thể được dùng trong phép đạc tam giác để tìm hai cạnh còn lại của một tam giác khi biết một cạnh và hai góc bất kì, hoặc để tìm cạnh thứ ba khi biết hai cạnh và một góc không xen giữa hai cạnh đó.

Trong một vài trường hợp, công thức cho ta hai giá trị khác nhau, dẫn đến hai khả năng khác nhau của một tam giác.

>>   Lực ma sát là gì?

Định lý hàm sin là một trong hai phương trình lượng giác thường được dùng để tìm cạnh và góc của một tam giác, ngoài định lý cos.

3. Ví dụ về Sin

Tg trong toán học là gì
Định lý hàm Cos

Bài này viết về Định lý cos trong hình học Euclid. Đối với định lý cos trong quang học, xem định lý cos Lambert.

Trong lượng giác, định lý hàm số cos biểu diễn sự liên quan giữa chiều dài của các cạnh của một tam giác phẳng với cosin của góc tương ứng:

Định lý hàm cos khái quát định lý Pytago (định lý Pytago là trường hợp riêng trong tam giác vuông): nếu γ là góc vuông thì cos γ = 0, và định lý cos trở thành định lý Pytago:

Tg trong toán học là gì

Định lý hàm cos được dùng để tính cạnh thứ ba khi biết hai cạnh còn lại và góc giữa hai cạnh đó, hoặc tính các góc khi chỉ biết chiều dài ba cạnh của một tam giác.

Công thức Sin Cos Tan trong lượng giác

Ngày nay, chúng ta thường làm việc với sáu hàm lượng giác cơ bản, được liệt kê trong bảng dưới, kèm theo liên hệ toán học giữa các hàm.

Tg trong toán học là gì

4. Sin Cos Tan trong tam giác vuông

Có thể định nghĩa các hàm lượng giác của góc A, bằng việc dựng nên một tam giác vuông chứa góc A. Trong tam giác vuông này, các cạnh được đặt tên như sau:

  • Cạnh huyền là cạnh đối diện với góc vuông, là cạnh dài nhất của tam giác vuông, h trên hình vẽ.
  • Cạnh đối là cạnh đối diện với góc A, a trên hình vẽ.
  • Cạnh kề là cạnh nối giữa góc A và góc vuông, b trên hình vẽ.
>>   Cách hạn chế bóp tương tác từ facebook

Dùng hình học Ơclit, tổng các góc trong tam giác là pi radian (hay 180). Khi đó:

Tg trong toán học là gì

5. Sin Cos Tan trong hình học

Tg trong toán học là gì

Hình vẽ bên cho thấy định nghĩa bằng hình học về các hàm lượng giác cho góc bất kỳ trên vòng tròn đơn vị tâm O. Với θ là nửa cung AB:

Theo hình vẽ, dễ thấy sec và tang sẽ phân kỳ khi θ tiến tới π/2 (90 độ), cosec và cotang phân kỳ khi θ tiến tới 0. Nhiều cách xây dựng tương tự có thể được thực hiện trên vòng tròn đơn vị, và các tính chất của các hàm lượng giác có thể được chứng minh bằng hình học.

>> Giai thừa trong toán học là gì?

6. Tg trong các lĩnh vực khác

Tg là ký hiệu viết tắt của từ Thyroglobulin. Thyroglobulin là một chất được tổng hợp bởi các tế bào nang tuyến giáp bình thường và bài tiết vào bên trong khoang của các nang tuyến giáp, một phần nhỏ tuần hoàn vào máu của cơ thể người bình thường. Tg là thành phần chính của tuyến giáp đóng vai trò như khuôn tổng hợp, giải phóng các hormon tuyến giáp là thyroglobulin và tạo nên thể keo trong nang tuyến.

Với những người có chức năng tuyến giáp khỏe mạnh thì một lượng nhỏ của Tg được sản xuất để duy trì chức năng tổng hợp các hormon tuyến giáp một cách bình thường.