Care nghĩa là gì trên facebook?

0
1609

Mục lục bài viết

1. Nghĩa của từ care trên facebook?

Đối với giới trẻ, họ sử dụng Care theo nghĩa phổ biến nhất là: Quan tâm, sự quan tâm.

Ví dụ:

  • I dont care = Tôi không quan tâm.
  • Who’s care? = Ai quan tâm điều đó?

    Từ đây các bạn có thể hiểu Care ở đây là sự quan tâm của họ dành cho một ai đó hoặc một vấn đề nào đó.

    Ví dụ:

    – Care tus là quan tâm đến cái status đó
    – Care avatar là quan tâm avatar

Cấu trúc:

Danh từ 

Sự chăm sóc, sự chăm nom, sự giữ gìn, sự bảo dưỡng
to be in (under) somebody’s care
được ai chăm nom
to take care of one’s health
giữ gìn sức khoẻ
I leave this in your care
tôi phó thác việc này cho anh trông nom
Sự chăm chú, sự chú ý; sự cẩn thận, sự thận trọng
to give care to one’s work
chú ý đến công việc
to take care not to…
cẩn thận đừng có…, cố giữ đừng để…
to do something with care
làm việc gì cẩn thận
to take care; to have a care
cẩn thận coi chừng
Sự lo âu, sự lo lắng
full of cares
đầy lo âu
free from care
không phải lo lắng

Ngoại động từ 

Trông nom, chăm sóc, nuôi nấng
to care for a patient
chăm sóc người ốm
to be well cared for
được chăm sóc chu đáo, được trông nom cẩn thận
Chú ý đến, để ý đến, quan tâm đến, lo lắng đến; cần đến
That’s all he cares for
Đó là tất cả những điều mà nó lo lắng
I don’t care
Tôi không quan tâm
He doesn’t care what they say
Anh ta không để ý đến những điều họ nói
Thích, muốn
would you care for a walk?
anh có thích đi tản bộ không?

2. Các nghĩa khác của từ care?

CARE là tên một tổ chức quốc tế CARE: còn là một từ viết tắt của Cooperative for Assistance and Relief Everywhere, là một tổ chức nhân đạo và hỗ trợ phát triển quốc tế lớn.

Care là một loại bệnh: Bệnh care là một bệnh truyền nhiễm cấp tính của loài vật ăn thịt.