Dao động điều hoà là gì? Công thức dao động điều hoà

0
277
Dao động điều hoà là gì? Công thức dao động điều hoà

Trong vật lý lớp 11 chúng ta đã học về dao động điều hòa rồi và bài viết này mình sẽ tổng hợp lại kiến thức đó cho bạn.

1. Dao động điều hòa là gì?

Dao động điều hòa trước tiên là một dao động cơ, được hiểu là chuyển động qua lại của vật quanh một vị trí cân bằng (thường là vị trí của vật khi đứng yên). Ví dụ như dao động của chiếc thuyền nhấp nhô tại chỗ neo, chuyển động đung đưa của chiếc lá, dây đàn rung lên khi nghệ sỹ gảy đàn…

Dao động điều hòa là dao động có quỹ đạo là một đoạn thẳng và có li độ của vật là một hàm cos (hay sin) của thời gian.

Đồ thị của dao động điều hòa có dạng một đường hình sin. Vì vật người ta còn gọi dao động điều hòa là dao động hình sin.

2. Công thức dao động điều hoà?

3. Ví dụ bài tập về dao động điều hòa?

Ví dụ 1:

Hãy giả sử một con lắc lò xo đơn có biên độ A= mét và tần số Hz (hertz). Tìm phương trình vị trí của vật theo thời gian (x) cho con lắc lò xo này.

Giải:

Ví dụ 2:

Giải: