Giao trong toán học là gì?

0
1002
Giao trong toán học là gì?

Phép giao khác với giao điểm trong toán học – vì 2 cái này khá là giống nhau nhưng chúng thật sự khác xa nhau về bản chất. Hãy cùng sieutonghop tìm hiểu về “Giao trong toán học là gì?” nhé!

1. Giao trong toán học là gì?

Giao của hai tập hợp A và B, kí hiệu: 𝐴𝐵. Là tập hợp bao gồm tất cả các phần tử thuộc cả A và B.

𝐴𝐵{𝑥𝑥𝐴 hoặc 𝑥𝐵}

Nếu 2 tập hợp A và B không có phần tử chung, nghĩa là 𝐴𝐵=  thì ta gọi A và B là 2 tập hợp rời nhau.

Ví dụ: Cho tập 𝐴={2;3;4},𝐵={1;2} thi 𝐴𝐵={1}

2. Hai tập hợp không giao nhau nghĩa là gì?

Hai tập hợp có giao là tập hợp rỗng, cũng được gọi là hai tập hợp rời nhau. Giao của bất kỳ tập hợp nào với tập hợp rỗng sẽ cho chúng ta tập hợp rỗng.

Tính chất khác:

-Nếu A là tập hợp con của B (hoặc ngược lại) thì A ∩ B = A (hoặc B).
-Nếu A là tập hợp con của B và B là tập hợp con của A thì A ∩ B = A =B.