frac trong toán học là gì?

0
1186
frac trong toán học là gì?

1. Frac trong toán học nghĩa là gì?

Trong toán học frac có nghĩa là phân số, ví dụ như:

VD1: \frac{PM}{DH} là PM / DH

– sqtr là căn bậc 2 : √

\sqrt{2x-1}-2 <=> √(2x – 1) – 2

– \left{\begin{2x^2-x+2y=4xy}\\{x^2+2xy=4

Ví dụ 2: Mã LaTeX, bạn có thể xem trong hướng dẫn gõ công thức. \frac{tử số}{mẫu số} – hiển thị phân số ^ – số mũ, ai cũng biết 🙂 P=frac{{U^2({R+r})}}{{Z^2}}=frac{{U^2({R+r})}}{{Z_c^2}}=frac{{65^2({R + r})}} {{25R^2}}=25

OK như vậy là mình đã hướng dẫn mọi người xong về “frac trong toán học” – bạn có thể hiểu đó là phân số cho dễ hiểu nhé.