Pattern là gì trong toán học?

0
1057

Mục lục bài viết

1. Pattern là gì trong toán học?

Pattern trong toán học được hiểu là mẫu.

Trong tiếng Anh Cách phát âm:/ˈpæt.ən/
Loại từ: Danh từ đếm được, tính từ hoặc ngoại động từ
Định nghĩa:
Các nghĩa của Pattern khi làm danh từ trong câu Pattern ( danh từ đếm được): mô hình, một cách cụ thể trong đó việc gì đó được thực hiện, được tổ chức hoặc xảy ra.

>>> Multiple trong toán học là gì?