n là gì trong hóa học?

0
245
n là gì trong hóa học?

Mục lục bài viết

1. n là gì trong hóa học?

N trong hoá học được gọi là mol (n)

Tuy nhiên đừng nhầm lẫn giữa n (nhỏ) và N (viết hoa) nhé.

Vì N (viết hoa) thường được sử dụng để biểu thị nitrogen (Nito). Với ký hiệu hóa học là N và số nguyên tử là 7, là một nguyên tố hóa học thuộc nhóm 15 của bảng tuần hoàn. Nito là một khí không màu, không mùi, không vị, và không phản ứng dễ dàng với nhiều chất khác. Dạng phổ biến nhất của nitrogen là phân tử hai nguyên tử, ký hiệu là N₂.

2. Công thức tính n trong hoá học?

Công thức có chứa n thường gặp nhất trong hoá học có lẽ là công thức như bên dưới

• m: kí kiệu của khối lượng tính bằng gam
Công thức: m = n. M
• n: số mol
Công thức: n = m/M
• M: khối lượng mol (g/mol)
Công thức: M = m/n

3. Một số công thức khác: