Phương trình đường Elip lớp 10?

0
708
Phương trình đường Elip lớp 10?

Trong lớp 10 chúng ta đã học về đường elip rồi đúng không? Và hôm nay sieutonghop sẽ tổng hợp lại phương trình đó cho các bạn dễ hình dung?

1. Định nghĩa đường elip

Trong mặt phẳng, cho hai điểm cố định . Elip là tập hợp các điểm M sao cho tổng không đổi.

  • Các điểm gọi là tiêu điểm của elip
  • Khoảng cách gọi là tiêu cự của elip

2. Phương trình chính tắc của elip

Cho elip có tiêu điểm  chọn hệ trục tọa độ Oxy sao cho . Khi đó người ta chứng minh được

Phương trình (1) gọi là phương trình chính tắc của elip.

3. Bài tập ví dụ về đường Elip?

Ví dụ 1:

Ví dụ 2:

Ví dụ 3:

Download (PDF, 752KB)