Base trong toán học là gì?

0
1623
base trong toán học

Mục lục bài viết

1. Base trong toán học là gì?

Thực tế base trong toán học (base) là hệ “cơ số 10” (base 10. Một số có thể được viết trong cơ số nguyên dương n bất kỳ, bằng cách dùng các hệ số từ 0 đến n – 1. Ví dụ, trong cơ số hai hay nhị phân (binary), số 8.3125 có thể được viết là 1000.0101. Các hệ số bên trái dấu phân cách thập phân (decimal point) biểu diễn hàng đơn vị (units), hàng hai (twos), hàng bốn (fours) và hàng tám (eights) – tức các lũy thừa của 2. Còn các hệ số bên phải biểu diễn phần hai (halves), phần tư (quarters), phần tám (eighths), và phần mười sáu (sixteenths). Hầu hết máy tính (computers) dùng hệ nhị phân (binary system), bởi vì về mặt điện tử, hai hệ số (0 và 1) vận hành dễ dàng hơn.

2. Ví dụ về base khi tính toán cơ số n

Sử dụng phím để vào phương thức BASE khi bạn muốn thực hiện tính toán bằng cách sử dụng các giá trị cơ số n.

Phương thức số mặc định ban đầu khi bạn vào phương thức BASE là thập phân, nghĩa là giá trị nhập vào và kết quả tính toán đều dùng dạng thức số thập phân. Nhấn một trong các phím sau để chuyển phương thức số: (DEC) cho số thập phân, (HEX) cho số thập lục phân, (BIN) cho số nhị phân, hay (OCT) cho số bát phân.

Ví dụ: Để vào phương thức BASE, chuyển sang phương thức nhị phân, và tính 112 + 12

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here