e là gì trong vật lý?

1
2229

Mục lục bài viết

1. e là gì trong vật lý?

e trong vật lý là điện tích có kí hiệu (e) hoặc (q) là điện tích mang bởi một proton, hoặc tương đương, điện tích trái dấu mang bởi một electron. Hay một điện tích bằng e = 1,6 x 10−19 C được gọi là điện tích nguyên tố. Điện tích nguyên tố là một hằng số vật lý cơ bản. Để tránh nhầm lẫn về dấu của nó, e thỉnh thoảng được gọi là điện tích dương cơ bản. Điện tích này có giá trị đo được xấp xỉ 1,602 176 634 × 10−19 C. Trong tự nhiên, không có hạt nào có điện tích nhỏ hơn điện tích nguyên tố. Độ lớn của điện tích của một hạt bao giờ cũng bằng mốt số nguyên lần điện tích nguyên tố.

(Lưu ý e khác với E)

2. Một số công thức ví dụ về kí hiệu e trong vật lý?

* Một số công thức ví dụ về kí hiệu e?

q = N.e

Trong đó: là điện tích nguyên tố.

  • N là số electrôn nhận vào hay mất đi.
  • N > 0: mất bớt electron
  • N < 0: nhận thêm electron.

OK vậy là mình đã giải thích về “e là gì trong vật lý” cũng như một số ví dụ công thức này. Chúc các bạn có những kiến thức bổ ích:

>>> Xem thêm: Tiên đề Ơ cơ lít là gì? Tính chất tiên đề Ơ cơ lít và đường thẳng song song

1 COMMENT

Comments are closed.