Dung dịch là gì? đặc tính của dung dịch

0
1279
Dung dịch là gì? đặc tính của dung dịch

 

1. Dung dịch là gì?

Theo wiki:

Trong hóa học, một dung dịch là một hỗn hợp đồng nhất và chỉ có một pha. Trong một hỗn hợp như vậy, một chất tan là một chất hòa tan được trong một chất khác, được biết là dung môi. Dung môi thực hiện quá trình phân rã. Dung dịch ít nhiều đều mang các đặc tính của dung môi bao gồm cả pha của nó, và các dung môi thường chiếm phần lớn trong dung dịch. Nồng độ của một chất tan trong dung dịch là cách xác định có bao nhiêu chất tan đó hòa tan được trong dung môi.

Theo sieutonghop:

Dung dịch là 1 chất trong đó có dung môi ( nước ) và một chất được hòa tan, ví dụ như dd nước muối thì nước là dung môi , muối là chất tan,
Thường thì , các chất phân cucự sẽ sử dụng dung môi là nước , các chất không phân cực ( như ancol…) sẽ có các dung môi khác .
Dung dịch của khí NH3 ( amoniac ) với nước thì có thể gọi là dung dịch , nhưng là của oxi với nước thì không phải , bởi vì oxi chỉ TAN trong nước thôi, nhớ nhé.
Với hòa tan 2 chất lỏng nếu là khác bản chất như là: nước là dung môi phân cực , dầu ăn là chất không phan cực , như vậy 2 chất này không thể là dung dịch được , nước chỉ có thể hòa tan muối … , dầu ăn chỉ tan được trong nước rửa chén , xăng dầu mà thôi.
dung dịch Br2 đúng là 1 dung dịch .
Trong trường hợp P2O5 tan trong nước dung môi là H2O, chất tan là P2O5. KHI CÔ CẠN HẾT NƯỚC, NÓ SẼ CHÌ CÒN LẠI CHẤT TAN LÀ P2O5.

2. Các đặc tính của dung dịch

  • Dung dịch là một hỗn hợp đồng nhất.
  • Các cấu tử tan trong dung dịch không thể nhìn thấy được bằng mắt thường.
  • Dung dịch không để cho chùm ánh sáng phân tán.
  • Dung dịch có tính ổn định.
  • Chất tan từ dung dịch không thể tách ra được bằng cách lọc (hoặc bằng phương pháp cơ học).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here