Gương mặt sáng sủa tức là như thế nào?

1
1832
Gương mặt sáng sủa tức là như thế nào?

Mục lục bài viết

1. Gương mặt sáng sủa là gì?

Gương mặt sáng sủa tức là gương mặt sáng láng, nhìn thông minh, hài hòa các đường nét trên khuôn mặt. Nhưng cũng có nhiều người mặt thì sáng sủa nhưng lại không thông minh, do đó có thể hiểu gương mặt sáng sủa sẽ gần như là đẹp trai.

Tất nhiên ngoài khuôn mặt đẹp trai và sáng sủa ra, con trai cũng cần phải có ý chí? Tìm hiểu ý chí là gì?

2. Những ví dụ về gương mặt sáng sủa?

Đó là các ví dụ minh họa về gương mặt sáng sủa. Các bạn có thể tham khảo.

1 COMMENT

Comments are closed.