Greatest of all time là gì?

1
459
Greatest of all time là gì?

Mục lục bài viết

1. Greatest of all time là gì?

Greatest of all time (GOAT) là một từ viết tắt của “Greatest of All Time” có nghĩa là người, đối tượng hoặc thứ có thành tích xuất sắc nhất trong lịch sử. Được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như thể thao, âm nhạc, diễn xuất và công nghệ.

>>> Greatest trong toán học là gì?

2. The greatest of all time là gì?

Nghe khá giống với Greatest of all time – “The greatest of all time” (G.O.A.T) là một từ viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Greatest of All Time” (Tuyệt đỉnh tất cả thời gian), nó được sử dụng để chỉ người hoặc vật gì đó được xem là tuyệt đỉnh trong một lĩnh vực cụ thể. Ví dụ như Michael Jordan được xem là G.O.A.T trong bóng rổ, hoặc Beethoven được xem là G.O.A.T trong âm nhạc.

Tuy nhiên, việc xác định ai hoặc cái gì là G.O.A.T là một quá trình đối lập và chỉ tùy thuộc vào tiêu chí được sử dụng để đánh giá. Ví dụ, một người có thể xem Pele là G.O.A.T trong bóng đá, trong khi một người khác có thể xem Diego Maradona là G.O.A.T.

Khám phá các tiêu chí khác nhau để đánh giá G.O.A.T có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sự tuyệt đỉnh của một người hoặc vật gì đó trong một lĩnh vực cụ thể.

3. A great deal of là gì?

“A great deal of” là một cụm từ tiếng Anh, nó có nghĩa là “rất nhiều” hoặc “rất nhiều vật” . Ví dụ như “There is a great deal of work to be done” (Có rất nhiều công việc cần phải làm) hoặc “He has a great deal of money” (Anh ta có rất nhiều tiền).

1 COMMENT

Comments are closed.