Cousin nghĩa là gì?

1. Cousin nghĩa là gì? Trong tiếng Anh thì Cousin được dịch sang tiếng việt có nghĩa là: anh em họ (con cô cậu chú...

Max và Min trong toán học là gì?

Nếu học toán học chúng ta sẽ không lạ gì với khái niệm Min và max trong toán học. Bài viết này hãy cùng...

Sign trong toán học là gì?

1. Sign trong toán học nghĩa là gì? Sign trong toán học khác với hàm sin trong lượng giác. Chúng thường được gọi là "dấu...

Volume trong toán học là gì?

  1. Volume trong toán học là gì? Trong toán học, Volume hay còn được gọi là: "Thể tích" là một đại lượng toán học cho...

Good grief là gì? Các ví dụ sử dụng với Good grief

  1. Nghĩa của từ Good grief là gì? Good grief được hiểu theo nghĩa tiếng Việt nghĩa là:Không thể tin được, gây sốc, một cái gì...

Bing Chilling là gì? Tại sao Bing Chilling lại xâm chiếm Tiktok đến vậy?

Gần đây có một trend tiktok gọi là Bing Chillling? Với những ai chưa biết về trend này thì bài viết này sieutonghop sẽ...

LCD trong toán học là gì?

1. LCD trong toán học nghĩa là gì? LCD trong toán học là viết tắt của "least common denominator" dùng trong toán học có nghĩa:...

Từ đồng nghĩa là gì?

  1. Từ đồng nghĩa là gì? Từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau. Một từ nhiều nghĩa có...

Ăn vóc học hay nghĩa là gì?

  1. Ăn vóc học hay nghĩa là gì? Ăn vóc học hay thường thể hiện quan niệm và lòng mong muốn của các bậc cha...

Amore mio nghĩa là gì?

  1. Amore mio nghĩa là gì? Amore mio là 1 từ tiếng Ý có tức là tình yêu của tôi. Trong tiếng Anh người ta...