MTR là gì trên tiktok? Cách hiểu đơn giản?

1. MRT là gì trên tiktok? MTR là viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Mutual Trust and Respect”, tạm dịch là sự tin tưởng và...

Dating nghĩa là gì?

1. Dating nghĩa là gì? Dating là một từ tiếng Anh khi dịch ra tiếng Việt có nghĩa là hẹn hò. Hẹn hò là bất...

Babe nghĩa là gì?

1. Babe nghĩa là gì? Babe hay còn biết đến với tên gọi khác là baby là những cụm từ có nguồn gốc từ tiếng...

Come up with nghĩa là gì?

1. Come up with nghĩa là gì? ♦ Nghĩa: tìm ra, nghĩ ra, đưa ra một ý tưởng, một câu trả lời, một giải pháp...

Put up with nghĩa là gì? Cấu trúc của từ Put up with

1.Put up with nghĩa là gì? Put up with là một từ tiếng Anh có nghĩa là "Chịu đựng" Cách phát âm: /pʊt ʌp wɪð/ ...

Trap là gì? Dấu hiệu nhận biết trap

1. Trap nghĩa là gì? Trap /træp/: là một từ trong tiếng anh, theo từ điển nó có nghĩa là “cái bẫy”, động từ...

Cra trong toán học là gì? Ví dụ về Cra

1. Định nghĩa Cra trong toán học là gì?   là phần bù của A trong R, là những phần tử thuộc R nhưng không thuộc...

Distinct trong toán học là gì?

1. Distinct trong toán học là gì? Trong toán học, thuật ngữ Distinct (số phân biệt) được dùng để chỉ một số trong một tập...

Multiple trong toán học là gì?

1. Multiple trong tiếng Anh là gì? Trong tiếng Anh Multiple multiple được đọc là: multiple /’mʌltipl/ * Tính từ- nhiều, nhiều mối, phức tạp=multiple shop+...

Hcf trong toán học là gì?

1. Hcf trong toán học là gì? Trong toán học HCF được gọi là (Thừa số chung cao nhất). Theo quy tắc toán học, ước...