Displacement trong toán học là gì?

1. Nghĩa của từ Displacement? Trong tiếng Anh từ "Displacement" có nghĩa là "Sự dời chỗ". Ý nghĩa của Displacement trong một số lĩnh vực: Cơ...

Sai số trong toán học tiếng anh là gì?

1. " Sai số " tiếng Anh là gì? Sai Số Dịch Sang Tiếng Anh Là: ERROR * Danh từ - Error, odd = Sai số tuyệt đối absolute...

Dấu chấm than là gì? Dấu chấm than trong toán học

1. Dấu chấm than nghĩa là gì ? Bình thường chúng ta đã biết Dấu chấm than là một dấu chấm câu dùng để thể hiện...

Plane trong toán học là gì?

1. Plane trong toán học là gì? Trong toán học Plane thường được gọi là mặt phẳng.(Mặt phẳng là một bề mặt phẳng , hai...

Suy biến trong toán học là gì?

1. Suy biến là gì? Suy biến là Hao hụt đi trong quá trình chuyển hoá: Năng lượng suy biến theo nguyên lí Carnot. 2. Suy...

Nhân tử trong toán học là gì?

1. Nhân tử trong toán học là gì? Phân tích nhân tử là một thuật ngữ toán học dùng để chỉ một cách viết một số nguyên,...

Xpander nghĩa là gì?

1. Xpander nghĩa là gì? "Expander" tiếng việt nghĩa là: bộ giãn. Trong lĩnh vực ô tô nghĩa là Cần đẩy trống phanh. Trong lĩnh...

Bảng cộng trừ trong phạm vi 20 lớp 2

Bảng cộng trừ có nhớ lớp 2 là kiến thức bắt buộc phải học thuộc trong chương trình toán học tiểu học. Việc ghi...

p là gì trong hóa học?

Chúng ta đã gặp một số kí hiệu trong hóa học như co, D, V, C, Và dĩ nhiên kí hiệu "p" trong hóa...

Share bộ sưu tập khổng lồ 60 Brush miễn phí dành cho Illustrator

* 60 bộ Brush miễn phí dành cho Adobe Illustrator: Trong bài viết này, mình sẽ share cho mọi người một bộ sưu tập xuất...