Metyl trong hóa học là gì? Tìm hiểu về chất Metyl

  1. Metyl là gì trong hóa học? Nhóm metyl , một trong những đơn vị cấu tạo phổ biến nhất của hợp chất hữu cơ , bao gồm ba nguyên...

Nơtron trong hóa học là gì?

Trong lớp 8 chúng ta đã học về nguyên tử trong hoá học. Và trong đó có một phần mà chúng ta đang tìm hiểu...

Cách tạo trang tải Video từ Youtube bằng Blogger?

Mặc dù đã có nhiều công cụ để tải video youtube ví dụ như: YouTube Video Downloader Tool nhưng một công cụ tải video...

Stakeholder là gì? Tìm hiểu về Staholder?

1. Stakeholder là gì?  Stakeholder là các cá nhân hay tổ chức có ảnh hưởng, có liên quan đến doanh nghiệp hay sự phát triển...

PT trong hóa học là gì?

1. Tìm hiểu về PT trong hóa học là gì? Theo wiki và trong bảng tuần hòa nguyên tố hóa học thì Platin hay còn gọi là bạch...

Giai thừa trong toán học là gì?

Trong lớp 11 chúng ta đã học môn Đại số và chắc chắn đã học về Giai thừa rồi đúng không? Và bài viết...

Cách đọc số 5 trong toán học?

Thông thường người ta người ta sử dụng "lăm" để gọi tên các con số, còn năm sẽ được dùng để chỉ đơn vị...

2k trong toán học là gì?

Kiến thức này là ở lớp 6 thcs mà cái này cũng rất ít định nghĩa nên mình tổng hợp lại cho mọi người...

Low key nghĩa là gì? Tìm hiểu về low key

1.Cách đọc Low key? low-key /ˌləʊˈkiː/ – adj, adv English meaning: modest, restrained, not showy Nghĩa tiếng Việt: khiêm tốn, không phô trương, một cách kiềm chế 1. Low key...

Sup trong toán học là gì? Bài tập về sup

Trong môn giải tích thì chắc chắn các bạn đã làm quen với định nghĩa về sup rồi. Hôm nay mình sẽ chia sẻ...